Diensten

Hieronder zie je welke diensten Menselijk Rendement Coaching aanbied:

Life Coaching, Pro-Active Coaching, Business Coaching, Teamgesprek Leiding en Event Moderating.

Menselijk Rendement Coaching werkt indien nodig voor de invulling van de verschillende diensten samen met ervaren en zorgvuldig geselecteerde externe experts, die op projectbasis voor Menselijk Rendement Coaching werken.

Expat coaching gebeurt onder het merk Expat Coaching Company. Bij deze form van coaching wordt er niet alleen gekeken naar de reguliere verbeteringen in effectief gedrag en hoe om te gaan met stress, maar wordt er ook gekeken naar de specifieke uitdagingen die het leven van een Expat met zich mee brengt.

 

Life Coaching

Persoonlijke coaching

life coaching, menselijk-rendement.nl

Mensen die werken onder hoge druk en last hebben van stress worden geholpen zich beter te voelen en beter te functioneren op de werkvloer.

Menselijk rendement betekent een maximale beleving uit het leven halen, zowel privé als op de werkvloer. Stress kan daarbij een enorm obstakel zijn.

Stress weerhoudt je er van om optimaal te functioneren. Stress vreet energie. Als deze barrière weg is, komt er enorm veel energie vrij die je kan gebruiken om jouw optimale menselijke rendement te bereiken.

Hiervoor zijn soms grote veranderingen nodig, soms kunnen kleine aanpassingen in gedrag en competenties er al aan bijdragen dat jouw vermogen om met stress om te gaan al verbetert.

Hierbij kunnen de onderliggende vragen onder meer zijn: "hoe ga ik beter om met stress?", "Hoe communiceer ik beter met mijn collega?", "Hoe geef ik mijn grenzen beter aan?", "Hoe bereik ik een betere balans in mijn leven?". Ook als jouw vraag er niet bij staat is de kans toch groot dat ik je kan begeleiden in de richting van een oplossing.

Expat coaching

Expat Coaching, menselijk-rendement.nl

Life and work in particular can be complicated. When you are an expat, so much more.

Not only are you confronted with the “regular” issues in life like anxieties and the feeling of shortcomings in your private life and at work, there are also the issues related to being an expat. Such like being homesick or the feeling of not belonging neither here nor at home for instance.

All of the anxieties can be a huge source of stress.

After a intake session in which we determine what it is you want to work on and how, more in dept coaching sessions will follow. 

In theses coaching sessions I will help you determine what is causing your stress, how you can deal with that and how to prevent it in the future. So you can release the stress and open up for things that give you positive energy.

Expat Coaching Company is a brand of Menselijk Rendement Coaching and focusses only on coaching expats.

For more information take a look at: www.expatcoachingcompany.nl.

 

Business Coaching

 

Sparring/mentoring

Team Coaching, menselijk-rendement.nl

Als eigenaar/oprichter van of manager in een startup of scale-up is het soms moeilijk om met enige afstand naar het eigen functioneren te kijken. Er kunnen zich in de hectiek allerlei vragen aandienen.

Vragen als; "doe ik het goed?" "Wat zou nog beter kunnen?" "Hoe ga ik om met een bepaalde situatie?".

Deze vragen kunnnen met de hulp van een sparringspartner die open, onafhankelijk en zonder oordeel kan luisteren, soms makkelijker worden geadresseerd.

 

Die sparringspartner ben ik.

Met gebruik van coachingstechnieken en mijn eigen ervaring, houd ik de eigenaar/manager een spiegel voor. Ik help je op een kritische wijze en met gepaste afstand, naar jouw eigen functioneren te kijken. Te kijken wat goed gaat en te kijken naar wat nog verbetered kan worden.

Pro-Active Coaching

Team Coaching, menselijk-rendement.nl

Pro-Active Coaching is de logische opvolging op de al bestaande werving- en onboardingprocessen.

Met de unieke aanpak van Pro-Active Coaching helpen wij HR afdelingen de (indirecte) personeelskosten, stress, stress gerelateerde uitval en personeelsverloop te verminderen.

 

Daarmee draagt het ook bij aan een verbeterde productiviteit, betrokkenheid, passie en continuïteit.

 

Met de verbeterde employee experience zorgt Pro-Active Coaching ervoor dat medewerkers zich beter voelen en functioneren in hun (nieuwe) werkomgeving.

Wilt u meer weten over Pro-Active Coaching? Click hier onder en wij komen vrijblijvend langs om de voordelen van Pro-Active Coaching voor uw bedrijf toe te lichten.

Teamcoaching

Team Coaching, menselijk-rendement.nl

Als het goed loopt in een team is dat heel fijn voor alle partijen, zowel het bedrijf, de manager als de individuele teamleden hebben hier voordeel bij.

Wanneer het niet loopt in een team kan dit verschillende redenen hebben die voor een manager niet altijd even makkelijk duidelijk te krijgen zijn. Het inzetten van teamcoaching biedt dan een doelgericht middel om de oorzaken en oplossing boven water te krijgen.

Omdat geen team hetzelfde is, is een goede intake en voorbereiding essentieel. Dit vraagt de betrokkenheid van de teammanager die ook gedurende dit proces leiding geeft aan het team. (De coach is bege-leider).

Na dit intakegesprek volgen er een aantal coachingsessies op een externe locatie zodat de teamleden zich met overgave en ongestoord kunnen richten op het proces.

Idee coaching

Team Coaching, menselijk-rendement.nl

Idee coaching is gericht op het helpen van mensen met een nieuw business idee of bestaande MKB bedrijven met nieuwe ideeën voor producten of diensten.

Door mijn 20 jaar ervaring in marketing en sales te combineren met mijn coaching ervaring, ben ik in staat je te helpen de benodigde afstaand te nemen tot jouw idee en jezelf die essentiële moeilijke vragen te stellen, die nodig zijn om tot de kern van jouw idee te komen.

Door dit proces help ik je jouw idee om te laten groeien naar haalbaar en uitvoerbaar plan van aanpak.

Daarnaast kunnen we ook voorzien in zogenaamde begeleide Mastermind sessies, om teams binnen organisaties te helpen nieuwe diensten of producten te ontwikkelen.

 

Moderating

Event moderator Gespreksleider

Wanneer je een event organiseert, wil je dat het publiek wordt geïnformeerd over de essentie van het onderwerp.

Als moderator zorg ik er voor dat de sprekers op het onderwerp blijven, niet oneindig uitweiden en het publiek geven waar ze om vragen, een combinatie van informatie en boeien. Op deze wijze draag ik er aan bij dat aan het einde van het event de essentie van het onderwerp naar boven is gekomen en het publiek met een goed gevoel naar huis gaat.

Wil je hier meer over weten, neem dan contact op om vrijblijvend van gedachte te wisselen hoe ik je kan helpen van jouw event een gepast succes te maken.

Company event moderator 

Team gespreksleider

Soms wil je tijdens een intern event het personeel informeren of wil je binnen een team de neuzen dezelfde kant op krijgen door middel van een geleid teamgesprek. Een externe moderator kan hierbij helpen.

Als externe moderator kan ik er voor zorgen dat jouw boodschap juist wordt overgebracht tijdens jouw event door de juiste aandacht te geven aan vooraf afgesproken items en het programma in de juiste richting te leiden.

Bij geleide teamgesprekken zorg ik er voor dat iedereen binnen het team de kans krijgt zijn of haar eigen inbreng te geven en dat het gesprek op de lijn van de vooraf besproken doelen blijft. 

Wil je vrijblijvend meer weten over wie ik ben, hoe ik werk en wat ik als coach voor jou kan betekenen,
bel me op 036 – 848 34 77

"Ik wist niet dat het zo diep in mij zat. Rob opende mijn ogen en hielp mij goed nadenken over hoe ik moet communiceren en waar mijn uitdagingen liggen. Ik kan nu veel beter en zakelijk communiceren."

MK